tyc1286太阳集团|中国有限公司

智能设备

智能设备是一种具有计算处理能力的设备、器械或者机器。功能完备的智能设备必须具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能。

风速监测终端(LORA)

                                                                                             
功能:
风速监测,三杯设计理念可以有效获得外部环境信息,反应灵敏,检测稳定精准,抗干扰能力强,防护等级高,7*24h实时数据连续传输
主要参数:
量程     A量程:0~32.4 m/s   B量程:0~60 m/s
精确度   ±0.02V+0.3
分辨率   0.1m/s
启动风力 0.2~0.4 m/s
应用场景:
可广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、 码头、重机、吊车、港口、码头、缆车、任何需要测量风速风向的场所