tyc1286太阳集团|中国有限公司

智能设备

智能设备是一种具有计算处理能力的设备、器械或者机器。功能完备的智能设备必须具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能。

无线雨量监测终端

                                                                                               
功能:
雨量传感器是一种水文、气象仪器,用于测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。配合雨量记录仪来测量降水量、降水强度、降水时间等。可为防洪、供水调度、电站水库水情管理提供原始数据。
主要参数:
承水口径  φ200
降水强度  ≤4mm/min
最小分辨率 0.1
准确度 ±4% 
应用场景:
可用于气象台(站)、水文站、农业、林业、国防、野外测报站等有关部门