tyc1286太阳集团|中国有限公司

智能设备

智能设备是一种具有计算处理能力的设备、器械或者机器。功能完备的智能设备必须具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能。

无线风向终端

                                                                                                  
功能:
风向准确监测,反应灵敏,检测稳定精准,抗干扰能力强,防护等级高,7*24h实时数据连续传输,支持自主定制。
主要参数:
量程     0~359°
精确度   ±3°
分辨率   1°
启动风力 0.2~0.4 m/s
应用场景:
广泛用于环保、气象、农业、林业、水利、建筑、科研及教学等领域