tyc1286太阳集团|中国有限公司

智能设备

智能设备是一种具有计算处理能力的设备、器械或者机器。功能完备的智能设备必须具备灵敏准确的感知功能、正确的思维与判断功能以及行之有效的执行功能。

独立式水浸测量终端

                                                                               

功能:
在浸水状态下探头产生告警信号,高灵敏度精准检测漏水事件

主要参数:
工作频段: CN470MHzIEU868MHz\US915MHzlAS923MHzIAU915MHz
供电方式:内置电池供电
电池容量: 3.6V19000mAh
最大发送功率: 19dBm .
休眠电流: s6uA
最大接收灵敏度: -141dBm (SF12)
接收电流: s16 mA
发射电流: s125mA
工作温度: 0C~ +85C .
工作湿度: 10% ~ 95%
防护等级: IP67
应用场景:
通讯基站、精密机房,图书馆、展览馆、博物馆、水塔、水池、宾馆、家庭、地下室等区域。